afgeronde projecten

Op deze pagina beschrijven we de projecten die wij vanaf de start van SAMEN, 1 november 2005, uitgevoerd hebben en die inmiddels afgerond zijn.
- Cultureel weekeinde Oude Centrum 2009
- Wijkadviseur Morgenstond
- FietsBioscoop Transvaal
- Wijkadviseur Morgenstond
- Norfolkterrein
- Fotografeer je wijk
- Rijdende BuurtBios Zuidwest
- Cultureel weekeinde Oude Centrum 2007
- Wijkkrant Morgenstond
- De Rijdende BuurtBios Leidschenveen
- Oud- en nieuw 2007-'08 Leidschenveen-Ypenburg
- Meedenken, Meedoen
- Dag van de Haagse Ontmoeting
- Nederland Schoon
- Tesselweide
- Transvaal in Beweging

Door op de projectnaam te klikken, komt u vanzelf bij de betreffende beschrijvingen.

Heeft u interesse in de projecten van de partners van SAMEN voordat zij SAMEN opgericht hebben, klik dan hier.

Cultureel Weekeinde Oude Centrum 2009

Opdrachtgever: het Buurtoverleg Oude Centrum
Het project
Buurtoverleg Het Oude Centrum heeft Bureau SAMEN ingehuurd om het project Cultureel Weekeinde 2009 te coördineren. Vrijwilligers organiseren een lang weekeinde (3 en 4 oktober 2009) waarin de wijk Het Oude Centrum laat zien hoeveel leuke dingen er op het gebied van kunst en cultuur gedaan worden. Doelstelling is het vergroten van de sociale cohesie, ook door de nieuwe Hagenaars in het gebied te betrekken bij activiteiten, en het promoten van de wijk als leuk en gezellig woon- en werkgebied.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Wijkadviseur Morgenstond

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, dienst OCW, team Escamp.
Geleverde diensten: advisering, begeleiding vrijwilligers.
Samenwerking met: welzijnswerk, woningcorporaties, politie, bestuursdienst, Haags Milieucentrum, wijkplatform Morgenstond.

Het project
De wijkadviseur verbindt alle relevante groepen, organisaties en activiteiten in de wijk met elkaar door als een soort buurtmakelaar te fungeren. Juist in Morgenstond waar door de herstructurering zoveel bewoners vertrekken en nieuwe bewoners terugkomen, is het van groot belang om aan de sociale cohesie te werken. De wijkadviseur werkt niet alleen met organisaties, maar ook met de niet georganiseerde wijkbewoners. Hij bevordert netwerken van wijkbewoners en wijkwerkers, stimuleert en ondersteunt kleinschalige initiatieven op het gebied van leefbaarheid, koppelt wijkinitiatieven en vrijwilligers aan elkaar, maar ook initiatieven aan instellingen.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

De FietsBios Transvaal

Opdrachtgever: de Haagse gemeentelijke dienst voor Onderwijs, Cultuur en Welzijn.
Geleverde diensten: projectleiding, advisering professionals, begeleiding vrijwilligers.
Samenwerking met: gemeentelijke dienst OCW, Instrumentmakerij Pronk, Aveq groep, See Globe videoproducties, Wijkbeheer Transvaal, Schilderswijk TV en diverse vrijwilligers in Transvaal.

Het project
Het idee van de fietsbioscoop is in 2008 geboren in een gedachtewisseling tussen een ambtenaar van de dienst OCW en Kimm, actieve bewoonster van de Haagse wijk Transvaal. Zij kwamen op het idee van een speciaal ontworpen en gebouwde bakfiets: eenmaal uitgeklapt is het een complete openluchtbioscoop met zitplaatsen.

copyright ontwerp: Bureau SAMEN en Pronk instrumentmakerij Bureau SAMEN heeft in nauw overleg met de opdrachtgever de basisgedachte uitgewerkt tot een globaal ontwerp. De firma Pronk in Leiden heeft de FietsBios gebouwd.

SAMEN kwam op het idee om de FietsBios nog meer waarde te geven door wijkbewoners zelf films over gebeurtenissen in de wijk te laten maken. Die films worden in de FietsBios vertoond. Met een wisselende groep rond een trouwe harde kern verzorgt de FietsBios regelmatig voorstellingen in de wijk.

De uitdaging voor 2008 is om nauwer samen te werken met de diverse organisaties van wijkbewoners. Zowel voor de begeleiding van de voorstellingen als voor het gebruik van de FietsBios als open podium voor creatieve uitingen vanuit de wijk.
Voor artikel over de opening, klik hier.

Meer informatie op www.derijdendebuurtbios.nl

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Wijkadviseur Morgenstond

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, dienst OCW, team Escamp.
Geleverde diensten: advisering, begeleiding vrijwilligers.
Samenwerking met: welzijnswerk, woningcorporaties, politie, bestuursdienst, Haags Milieucentrum, wijkplatform Morgenstond.

Het project
De wijkadviseur verbindt alle relevante groepen, organisaties en activiteiten in de wijk met elkaar door als een soort buurtmakelaar te fungeren. Juist in Morgenstond waar door de herstructurering zoveel bewoners vertrekken en nieuwe bewoners terugkomen, is het van groot belang om aan de sociale cohesie te werken. De wijkadviseur werkt niet alleen met organisaties, maar ook met de niet georganiseerde wijkbewoners. Hij bevordert netwerken van wijkbewoners en wijkwerkers, stimuleert en ondersteunt kleinschalige initiatieven op het gebied van leefbaarheid, koppelt wijkinitiatieven en vrijwilligers aan elkaar, maar ook initiatieven aan instellingen.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Ontwikkeling Norfolkterrein

Opdrachtgever: het Wijkberaad Duindorp.
Geleverde diensten: beleidsadvisering.
Samenwerking met: de diverse bewonersorganisaties in en rond Scheveningen.

Het project
Het wijkberaad heeft Bureau SAMEN om ondersteuning gevraagd inzake de herinrichting en herbestemming van het Norfolkterrein.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Fotografeer je wijk

Opdrachtgever: het team Escamp van de Haagse gemeentelijke dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn
Geleverde diensten: werving, advies, begeleiding, contact en leggen.
Samenwerking met: bewonersgroepen, woningcorporaties, politie, Mondriaan, dienst stadsbeheer.

Het project
Veel nieuwe Hagenaars voelen zich niet vertrouwd met de Nederlandse overlegcultuur. Daarnaast vormt de taal vaak een barrière. Om nieuwe Hagenaars te betrekken is een meer informele aanpak gewenst en zijn nieuwe vormen van participatie nodig.

In de herstructureringswijken van Escamp werven we nieuwe Hagenaars die met een fotocamera en een aantal gerichte vragen de wijk ingaan. Voorbeelden van zulke vragen zijn ‘Leg vast hoe bewoners goed aan hun eigen wijk werken? Wat vind je mooi in je wijk en wat niet? Wat zijn je favoriete plekken in de wijk ?’ De deelnemers gaan op een voor hen leuke manier aan de slag gaan met hun wijk, waarbij de mate van beheersing van de taal niet voorop staat en ze met beelden duidelijk kunnen maken wat ze belangrijk, mooi, goed, lelijk etc. vinden in of aan hun buurt of wijk. Voor deelname aan het project zal geen voorkennis van fotografie nodig zijn.
Het is de bedoeling om deze groep duurzaam te verbinden met andere groepen die actief zijn in de wijken. Verder zal een relatie gelegd worden met beherende instellingen, zoals stadsbeheer en woningcorporaties.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

De Rijdende BuurtBios Zuidwest

Opdrachtgever: het team Escamp van de Haagse gemeentelijke dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn
Geleverde diensten: projectleiding, fondsenwerving, ontwerp en bouw van de bios, werving, advies, begeleiding.
Samenwerking met: bewonersgroepen, woningcorporaties, politie, welzijnswerk.

Het project
Dit project gaat uit van een groep wijkbewoners, die hun medewijkbewoners door vertoningen op straat (kleinschalige openluchtvoorstellingen) betrekt bij wat er in de wijk leeft en informeert over wat er te doen is. De deelnemers maken hiertoe videofilmpjes over allerlei onderwerpen die in hun wijk spelen.

De winst van dit project is dat er voor en achter de camera duurzame samenhang ontstaat. De vrijwilligers zijn bezig met iets wat ze leuk vinden en dragen zo bij aan de sociale cohesie in de wijk. In deze groep zelf ontstaat cohesie, maar dat zal ook in hun netwerk het geval zijn. Door de uitzendingen wordt de wijk voor de wijkbewoners vertrouwder: men krijgt een beeld wie er wat doet. Dat maakt het voor potentiële vrijwilligers makkelijker om zich ergens bij aan te sluiten en kleine actieve groepjes zullen zo eerder respons krijgen. Bij de regelmatige vertoningen op een bepaalde locatie zullen mensen uit een buurt elkaar ook regelmatig kunnen ontmoeten.

De Rijdende BuurtBios Zuidwest is op 20 oktober 2007 op feestelijke wijze op de Leyweg gestart. Meer informatie op www.derijdendebuurtbios.nl

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Cultureel Weekeinde Oude Centrum 2007

Opdrachtgever: het Buurtoverleg Oude Centrum
Geleverde diensten: projectcoördinatie, begeleiding, fondsenwerving.
Samenwerking met: bewonersgroepen, ondernemersverenigingen, culturele instellingen etc.

Het project
Buurtoverleg Het Oude Centrum heeft Bureau SAMEN ingehuurd om het project Cultureel Weekeinde 2007 te coördineren. Vrijwilligers organiseren een lang weekeinde (5 t/m 7 oktober 2007) waarin de wijk Het Oude Centrum laat zien hoeveel leuke dingen er op het gebied van kunst en cultuur gedaan worden. Doelstelling is het vergroten van de sociale cohesie, ook door de nieuwe Hagenaars in het gebied te betrekken bij activiteiten, en het promoten van de wijk als leuk en gezellig woon- en werkgebied.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Wijkkrant Morgenstond

Opdrachtgever: wijkplatform Morgenstond
Geleverde diensten: advies, begeleiding en projectcoördinatie.
Samenwerking met: redactie wijkplatform.

Het project
Het bewonersplatform Morgenstond heeft Bureau SAMEN ingehuurd om de wijkkrant op een journalistiek hoger niveau te tillen. Hiertoe krijgt de redactie begeleiding en ondersteuning.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

De Rijdende BuurtBios Leidschenveen

Opdrachtgever: het team Leidschenveen-Ypenburg van de gemeentelijke dienst Onderwijs, Cultuur en welzijn.
Geleverde diensten: projectleiding, fondsenwerving, ontwerp en bouw van de bios, werving, advies, begeleiding.
Samenwerking met: bewonersgroepen, woningcorporaties, politie, welzijnswerk.

Het project:
Dit project gaat uit van een groep vrijwilligers, die hun medewijkbewoners door vertoningen op straat (kleinschalige openluchtvoorstellingen) betrekt bij wat er in de wijk leeft en informeert over wat er te doen is. De vrijwilligers maken hiertoe videofilmpjes over allerlei onderwerpen die in hun wijk spelen.

De winst van dit project is dat er voor en achter de camera duurzame samenhang ontstaat. De vrijwilligers zijn bezig met iets wat ze leuk vinden en dragen zo bij aan de sociale cohesie in de wijk. In deze groep zelf ontstaat cohesie, maar dat zal ook in hun netwerk het geval zijn. Door de uitzendingen wordt de wijk voor de wijkbewoners vertrouwder: men krijgt een beeld wie er wat doet. Dat maakt het voor potentiële vrijwilligers makkelijker om zich ergens bij aan te sluiten en kleine actieve groepjes zullen zo eerder respons krijgen. Bij de regelmatige vertoningen op een bepaalde locatie zullen mensen uit een buurt elkaar ook regelmatig kunnen ontmoeten.

De Rijdende BuurtBios is op 14 juli 2007 op feestelijke wijze geopend door wethouder Klijnsma (cultuur). Meer informatie op www.derijdendebuurtbios.nl

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Oud- en Nieuw 2007-'08 Leidschenveen-Ypenburg

Opdrachtgever: het team Leidschenveen-Ypenburg van de gemeentelijke dienst Onderwijs, Cultuur en welzijn
Geleverde diensten: werving, begeleiding, communicatie.
Samenwerking met: welzijnswerk (VOOR), politie, bestuursdienst, bewonersgroepen.

Het project
Wijkbewoners worden gestimuleerd om initiatieven te nemen voor activiteiten in het kader van oud- en nieuwjaar.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Meedenken, meedoen

Opdrachtgever: De Haagse Koepel, stedelijke vrijwilligersorganisatie ter ondersteuning van wijk- en bewonersorganisaties..
Geleverde diensten: beleidsadvisering, organiseren en begeleiden workshop en conferentie.
Samenwerking met: bestuursdienst gemeente Den Haag, Verweij Jonker Instituut, De Haagse Koepel.
Looptijd: november 2005 - juni 2006

Het project
De Haagse Koepel heeft SAMEN gevraagd om ondersteuning in een project gericht op de vergroting van de betrokkenheid van de Haagse burger bij buurt en bestuur en op de vergroting van de mogelijkheden van de burger om op het beleid invloed uit te oefenen. Voor dit project hebben we de titel "Meedenken, Meedoen" bedacht.

SAMEN heeft De Haagse Koepel geadviseerd over de gevolgen van de wijzigingen in de Algemene Wet Bestuursrecht en de aanpassingen als gevolg van die wetswijzigingen in de Haagse verordening op de inspraak en samenspraak. Over dit onderwerp heeft SAMEN voor de achterban van De Koepel een workshop georganiseerd, waarin we deze materie vertaald hebben in concrete gevolgen op wijkniveau. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een inhoudelijke reactie van De Haagse Koepel naar het College van B&W.

Vervolgens hebben we op 9 juni 2006 samen met De Haagse Koepel een conferentie over de betrokkenheid van de burger en de participatiemogelijkheden georganiseerd.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Dag van de Haagse ontmoeting

Opdrachtgever 1: het team Leidschenveen-Ypenburg van de Haagse gemeentelijke dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn
Opdrachtgever 2: het team Centrum van de Haagse gemeentelijke dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn
Opdrachtgever 3: het team Escamp van de Haagse gemeentelijke dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn
Geleverde diensten: werving en organisatie evenement (van projectleiding t/m uitvoering).
Samenwerking met: onderwijs, bewonersorganisaties, sociaal culturele vrijwilligersorganisaties, theater, voorzieningencentra, moedercentra, welzijnswerk, moskeeën, kerken.
Looptijd: juli - september 2006

Het project
De teams van de dienst OCW in de stadsdelen Leidschenveen-Ypenburg, Centrum en Escamp hebben Bureau SAMEN gevraagd om De Dag van de Haagse Ontmoeting op 26 september a.s. in hun stadsdelen te organiseren.

Kik hier voor het verslag van de Dag van de Haagse Ontmoeting in Centrum. Dit artikel is geschreven door de Transvaalse burger en wijkjournalist Kimm. Het is afkomstig van de website http//:www.transvaalkwartier.nl

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Nederland Schoon

Opdrachtgever: Stichting Nederland Schoon
Geleverde diensten: projectcoördinatie en -management.
Looptijd: augustus - december 2006

Het project
De Stichting Nederland Schoon heeft Bureau SAMEN ingehuurd voor projectcoördinatie en -management. Nederland Schoon is een onafhankelijke stichting die financieel wordt ondersteund door het gehele Nederlandse bedrijfsleven, rijksoverheid en belangenorganisaties zoals de ANWB. Deze stichting heeft tot doel om zwerfafval te voorkomen en te bestrijden door gedragsverandering bij de consument te bewerkstelligen.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Tesselweide

Opdrachtgever: het Wijkberaad Duindorp.
Geleverde diensten: beleidsadvisering.
Samenwerking met: openbare basisschool, kerkenraad, gemeentelijke dienst stedelijke ontwikkeling, wijkberaad.
Looptijd: januari 2006 - februari 2007

Het project
Het wijkberaad heeft Bureau SAMEN om ondersteuning gevraagd inzake de mogelijke herinrichting en herbestemming van de Tesselweide. Hierbij ging het om het betrekken van de wijkbewoners bij zaken als de nieuwbouw van scholen inclusief sportvoorzieningen voor de wijk, de bouw van seniorenwoningen en de sloop of herbestemming van de Pniëlkerk.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Transvaal in Beweging

Opdrachtgever: de woningcorporatie Staedion
Geleverde diensten: organisatie evenement; van projectleiding t/m uitvoering.
Samenwerking met: woningcorporatie, basisscholen, bewonersorganisaties, sociaal culturele vrijwilligersorganisaties.
Looptijd: november 2006 - maart 2007

Het project
De woningcorporatie Staedion heeft Bureau SAMEN gevraagd om in het voorjaar van 2007 een wijkwandeling voor leerlingen uit de bovenbouw van de basisscholen in Transvaal te organiseren. Staedion wil graag de betrokkenheid van de kinderen bij de buurt vergroten. Door de grootschalige herstructurering van de wijk is dat geen vanzelfsprekendheid meer.
SAMEN heeft een puzzeltocht georganiseerd met aandacht voor het verleden van de wijk en voor culturele en speelse activiteiten voor de jeugd. Het werd een geslaagde tocht voor kinderen en begeleiders.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan