Mediation

Mediation zien wij als een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen zodat ze zelf, in onderling (begeleid) overleg tot een oplossing komen waar ze zich in kunnen vinden. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken, als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Qua methodiek en inhoud kunnen er overlappingen zijn met opbouwwerk en coaching, zeker in die fases van het process waarin de mediator met de partijen afzonderlijk werkt.

Tot de doelgroep behoren zowel vrijwilligers en hun organisaties, professionals en hun instellingen, als combinaties daarvan.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan.