Ondersteuning en coaching van (of binnen) organisaties

Vrijwilligersorganisaties kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken ten aanzien van organisatiestructuur en -cultuur, werving deelnemers etc.

- pagina is nog in opbouw -

Bureau SAMEN biedt onder meer:
Teambuilding, deskundigheidsbevordering, coaching van bestuur, werkgroepen of de leden daarvan, ondersteuning bij werving en vervolgens het behouden van nieuwe deelnemers en mediation bij conflicten.

Mediation zien wij als een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen zodat ze zelf, in onderling (begeleid) overleg tot een oplossing komen waar ze zich in kunnen vinden. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken, als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.