Deskundigheidsbevordering


Omdat de bevordering van de zelfredzaamheid van de deelnemers aan projecten voor Bureau Samen voorop staat, is deskundigheidsbevordering een vast onderdeel van elk project. Soms doen we dat impliciet: we begeleiden deelnemers zo dat ze zelf leren om een vergaderagenda en een besluitenlijst te maken en we leren ze hoe effectief te communiceren met het ambtelijke en politieke bestuur en met andere instanties.

Andere keren organiseren we projecten die nadrukkelijk gericht zijn op het aanleren of vergroten van specifieke vaardigheden, veelal in de vorm van een workshop: wijkjournalistiek, het gebruik van social media, gebruikmaking van de eigen kracht van de sociale omgeving, etc.