De projecten die SAMEN in uitvoering heeft

Op deze pagina beschrijven we de projecten die wij nu in uitvoering hebben.
- Cultuurtrein
- Ruimte voor uw idee
- Nederland Schoon
- Esculture

Cultuurtrein

Opdrachtgever: Bestuursdienst gemeente Den Haag
Het project
De Cultuurtrein Escamp maakt een reis door Escamp die (in elk geval) tot de jaarwisseling zal duren. Passagiers (=deelnemers) kunnen in- en uitstappen op de stations, er kunnen onderweg nieuwe wagons (projecten) aangehaakt of oude losgekoppeld worden. Conducteurs en machinisten (kunstenaars en sociaal culturele organisaties) kunnen elkaar tijdens de rit afwisselen. Bureau SAMEN zorgt voor het spoorboekje en stimuleert passagiers en personeel tot het bouwen van spoorbruggen tussen de verschillende culturen.

Dit project wil wijkbewoners via culturele projecten die gebaseerd zijn op initiatieven van bewoners(groepen) zelf met elkaar in verbinding brengen en zo burgerschap stimuleren en het culturele klimaat in Escamp verder ontwikkelen.

Activiteiten in het kader van de cultuurtrein zijn:
- Buurtfeest op 16 mei in het Morgenstondse buurtpark De Meent.
- Cultuurbus op 5 september
- Escampfestival 26 september

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Ruimte voor uw idee

Opdrachtgever: Bestuursdienst gemeente Den Haag
Het project
Ruimte voor uw idee is een project waarbij bewoners zelf ideeen kunnen indienen voor verbetering van hun leefomgeving. Voor de krachtwijk Zuidwest is er een bedrag beschikbaar van 800.000 Euro. Dit bedrag is verdeeld over een aantal ideeen van de bewoners: Op 1 juli hebben wijkbewoners tijdens een feestelijke bijeenkomst gestemd op de ideeen. Voor een aantal van de gehonoreerde ideeen, o.a. burenruimte Steenwijklaan en binnentuin Schipborgstraat levert Bureau SAMEN ondersteuning . Van het uitdiepen van de ideeen , het ontwikkelen van een plan van aanpak en uitzoeken van de haalbaarheid tot begeleiding van de in- of uitvoering. Zodat de ideeen van de bewoners uiteindelijk in het gewenste resultaat worden omgezet

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Nederland Schoon

Opdrachtgever: Stichting Nederland Schoon
Het project
De Stichting Nederland Schoon heeft Bureau SAMEN ingehuurd voor projectcoƶrdinatie en -management. Nederland Schoon is een onafhankelijke stichting die financieel wordt ondersteund door het gehele Nederlandse bedrijfsleven, rijksoverheid en belangenorganisaties zoals de ANWB. Deze stichting heeft tot doel om zwerfafval te voorkomen en te bestrijden door gedragsverandering bij de consument te bewerkstelligen.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan

Esculture

Opdrachtgever: Bestuursdienst gemeente Den Haag.
Het project
Voor een groot deel van de jeugd in Den Haag Zuidwest is het niet voor de hand liggend om actief te zijn in kunst en cultuur. Het maakt daarbij niet zoveel uit of het gezin waarin men opgroeit zijn wortels heeft in Nederland of ver daarbuiten. De bestuursdienst van de gemeente Den Haag wil hier (onder meer) via het budget wijkcultuur verandering in brengen. Daarom voert Bureau SAMEN het project ESCULTURE uit. Dit project heeft tot doel om kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar te stimuleren een kunstvorm te beoefenen. In samenwerking met verschillende basisscholen in Zuidwest zal er een workshoptraject worden georganiseerd bestaande uit verschillende kunstvormen.

Klikt u hier om weer naar boven te gaan