De missie van Bureau Samen

Het is onze missie om groepen en individuen zo te begeleiden dat meer mensen zich onderdeel voelen van de lokale samenleving en zich daarvoor inzetten. (Met lokale samenleving bedoelen we de samenleving in de straat, de buurt, het dorp, de stad.) We willen daar aan bijdragen door de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de burger te stimuleren.
We streven naar duurzaamheid in ons werk, zowel in de zin van blijvende resultaten als van het bevorderen van een samenleving die toekomstgericht is en dus verantwoord omgaat met natuurlijke hulpbronnen.
Bureau SAMEN richt zich zowel op de vrijwillige inzet van burgers als op de inzet van professionals en hun instellingen.

De visie van Bureau Samen

De naam SAMEN geeft de kern van onze visie weer. Samen bereik je resultaten die een win-win situatie kunnen opleveren. Samen bereik je duurzame, blijvende resultaten. In de uitvoering van onze opdrachten staat een nauwe samenwerking tussen Bureau SAMEN, de opdrachtgever en doelgroep(en) voorop.