Projectleiding en (interim)management

SAMEN biedt instellingen en overheden niet alleen advies hoe hun burgers, huurders, gebruikers etc. te laten participeren. SAMEN zet desgewenst ook projecten op, verzorgt projectmanagement of projectleiding, begeleidt de uitvoering die uw eigen medewerkers op zich nemen of voert desgewenst het project zelf uit. Wij verzorgen ook de evaluatie van uw inspraak- of participatieprocessen.

Door inhuur van SAMEN ontlast u uw management en eigen projectleiders. Bovendien kunnen de professionele vaardigheden van uw teams of individuele medewerkers duurzaam vergroot worden. Naast vakinhoudelijke ondersteuning kan SAMEN ook uw teams en medewerkers coachen.

Neemt u vrijblijvend contact met ons op.