Secretariële en administratieve ondersteuning

Bureau SAMEN beschikt over ervaren en gekwalificeerde secretarieel medewerkers.
Zij kunnen vrijwilligersorganisaties brede secretariële en administratieve ondersteuning bieden.
Hieronder zijn een aantal voorbeelden genoemd. In overleg met u komen we tot maatwerkafspraken.

 • Receptiefunctie
  Aannemen van telefoongesprekken, ontvangen en te woord staan van bezoekers.
 • Correspondentie
  Opstellen en versturen van brieven, vergaderstukken etc.
 • Beheer kleine kas
  Uitbetalen en boeken van contante uitgaven en voorschotten.
 • Financiële administratie
  Bijhouden van de boekhouding; maken van de jaarrekening; voorbereiden van de jaarbegroting.
 • Notuleren
  Schriftelijke vastlegging van overleggen en gemaakte afspraken.
 • Afhandeling post
  Ontvangen en verzonden post registreren, kopiëren en verspreiden.
 • Wijkkrant en Website
  Ondersteunen van de redacties van de wijkkrant, website en sociale media
 • Adressenbestand
  Maken en beheren van adressenbestanden
 • Activiteiten
  Ondersteunen van (wijk-)activiteiten, voorbereiding van vergaderingen