Projecten


Hieronder staan de projecten die Bureau Samen nu uitvoert en in het verleden heeft uitgevoerd gerangschikt naar thema.

1. Buurtopbouwwerk en maatschappelijke participatie
Wijkadviseur Morgenstond
Presentatie vrijwilligersorganisaties Transvaal (Dag Haagse Ontmoeting)
Activerend buurtonderzoek en nieuw wijkberaad Duindorp
Duindorp Schittert
Buurtcommissies Morgenstond
Kopersvereniging Dassen- Hertenrade
Participatie Kortenbos
Jongerenhonk Eeldepad
Jongerendebat Leidschenveen

2. Wijkmedia.
Workshops Wijkjournalistiek
Wijkkrant Morgenstond
Digitale Nieuwsbrief Morgenstond
Wijkmedia Bouwlust - Vrederust
Buurtkrant Oude Centrum
Kinderjournaal Heesterbuurt
Fotografeer je wijk
Fietsbios Transvaal en De Rijdende Buurtbiossen 
Casting voorlichtingsfilm

3. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties
Wijkplatform Morgenstond
Wijkberaad Duindorp
Wijkberaad Heesterbuurt
Buurtoverleg Het Oude Centrum
Bewonersplatform WateringseVeld
Bewonersorganisatie Nieuwland (Schiedam)

4. Duurzame wijkontwikkeling
Norfolkterrein
Tesselweide / Pniƫlkerk
Herinrichting Zichten (MixxInn)
Duurzame speelplek in ecologische zone
Spinozastad en buurtnatuur 
Groen schoolplein Prinsehagheschool
Gouden Idee voor Het Oude Centrum (groen)

5. Beleidsadvisering.
Armoede-onderzoek Heesterbuurt
Meedenken, meedoen
Nederland Schoon
Internetburen
Wijkservicepunten

6. Wijk- en buurtonderzoek en omgevingsmanagement
Draagvlakonderzoek fluisterboten
Activerende buurtonderzoeken (Morgenstond, Bouwlust, Heesterbuurt, Duindorp, Laakkwartier)
Begeleiding studenten Haagse Hogeschool bij buurtonderzoek Binnenstad
Onderzoek in kader wijkuitvoeringsplan Kortenbos

7. Kunst en cultuur
Cultureel Weekend Oude Centrum
Presentatie Openluchttheater Zuiderpark (Dag Haagse Ontmoeting)
Cultuurtrein Esculture jong
200 jaar koninkrijk
Organisatie van sociaal-culturele activiteiten in Het Oude Centrum

8. Leefbaarheid en veiligheid
Buurtpreventieteam Zeeheldenkwartier
Buurtpreventieteam Duindorp
Straatvertegenwoordigers Duindorp
Straatvertegenwoordigers Heesterbuurt
Keep it clean day
Oud- en nieuw Leidschenveen
Speeltuin Zichten