Wijkmedia

Media kunnen een grote rol spelen in de communicatie van wat er in een wijk of bij een doelgroep leeft. De reguliere media hebben hier geen aandacht voor. Media die opgezet zijn door actieve wijkbewoners of actieve leden van de doelgroep kunnen daarentegen van grote betekenis zijn voor onder meer sociale cohesie, leefbaarheid en emancipatie.
Bureau SAMEN heeft jarenlange ervaring in het opzetten van wijkmedia, variƫrend van filmteams met buurtbioscopen tot redacties met wijkkranten. Ook begeleidt Bureau SAMEN diverse redacties van wijk- en burgerjournalisten, zowel in het redactionele werk, als in de deskundigheidsbevordering via workshops wijk- en burgerjournalistiek.